top of page

Угода користувача

1. Визначення термінів
 

В цій угоді користувача терміни вживаються у наступному значенні:
 

1.1. Концепт Стей– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНЦЕПТ СТЕЙ», зареєстроване і діюче відповідно до законодавства України.

1.2. Гість – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилося 18 (вісімнадцять) років.

1.3. Послуги – послуги з тимчасового розміщення (проживання), що надаються готелями і подібними засобами тимчасового розміщення.

1.4. Угода – ця Угода користувача.

1.5. Засіб розміщення – засіб розміщення, який надається Гостю.

1.6. Бронювання – резервування Засобу розміщення за Гостем на визначений період часу.

1.7. Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Internet за посиланням: https://www.concept-stay.com/

1.8. Платіжна система – юридична особа, що здійснює обробку та виконання платежів за допомогою банківських карток та має відповідну ліцензії Національного Банку України на виконання таких дій.

1.9. Промокод – унікальний код, який згенеровано Концепт Стей, або на замовлення Концепт Стей, який надає Гостю знижку у визначеному Концепт Стей розмірі на Послуги.

 

2. Предмет Угоди та її загальні положення
 

2.1. Концепт Стей надає, а Гість приймає та оплачує Послуги, що надаються Концепт Стей Гостю.

2.2. Ця Угода є публічним договором, укладеним між Концепт Стей та Гостем та регулює відносини, що виникають між Концепт Стей та Гостем щодо надання Послуг.

2.3. Ця Угода в її чинній редакції розміщується на Веб-сайті.

2.4. Ця Угода є укладеною між Концепт Стей та Гостем одночасно із здійсненням Гостем Бронювання.

2.5. Здійснюючи Бронювання, Гість підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з умовами цієї Угоди та Положенням про конфіденційність, приймає пропозицію на укладення Угоди та надає згоду на обробку його персональних даних.

2.6. При укладенні Угоди Гість підтверджує що має належний обсяг прав для її укладення, законом або іншим нормативним актом, рішенням суду, чи будь-яким іншим чином не обмежений у праві укладати та виконувати Договір.

 

3. Бронювання
 

3.1. Для укладення Угоди, та отримання Послуг, Гість має здійснити Бронювання за допомогою Веб-сайту. Гість не може здійснити Бронювання не погодившись з Угодою та Положенням про конфіденційність.

3.2. Під час Бронювання Гість зазначає свої:

 • прізвище та ім’я;

 • адресу електронної пошти;

 • номер телефону.

3.3. Концепт Стей гарантує Гостю що Концепт Стей не буде використовувати надану Гостем при Бронюванні інформацію для будь-яких інших цілей, окрім як для надання Послуг та цілей, передбачених цією Угодою.

3.4. Результатом здійснення Бронювання Гостя є резервування за Гостем Засобу розміщення на визначений період часу.

3.5. Гість самостійно забезпечує збереження інформації, необхідної для доступу до власного Бронювання та всієї без виключення інформації, що міститься у ньому.

3.6. Концепт Стей гарантує Гостю що Концепт Стей не буде вчиняти жодних дій щодо передачі інформації про Бронювання Гостя та інформації, що міститься у ньому, крім випадків та у обсягах, необхідних для надання такої інформації:

 • третім особам для забезпечення отримання Гостем Послуг;

 • на запит правоохоронних органів;

 • на запит органів судової влади;

 • в інших випадках, визначених законодавством України.

3.7. Концепт Стей не несе відповідальності за наслідки втрати Гостем інформації або доступу до інформації про його Бронювання.

 

4. Вартість послуг та порядок оплати
 

4.1. Концепт Стей надає Гостю Послуги на платній основі.

4.2. Концепт Стей самостійно визначає вартість власних Послуг.

4.3. Вартість Послуг Концепт Стей вказується на Веб-сайті.

4.4. Вартість Послуг може відрізнятися залежно від Засобу розміщення, обраного Гостем.

4.5. Вартість Послуг встановлюється в національній валюті України – гривні.

4.6. Вартість Послуг може бути змінена Концепт Стей в односторонньому порядку до моменту здійснення оплати Гостем.

4.7. Оплата Послуг може бути здійснена Гостем виключно у безготівковій формі.

4.8. При оплаті Послуг у безготівковій формі, Гостя буде переадресовано на веб-сайт Платіжної системи, за допомогою якої буде здійснено прийом та перерахування коштів Гостя.

4.9. Концепт Стей не має доступу та не здійснює збір, облік, використання та обробку інформації що має чи може мати пряме чи опосередковане відношення до банківських карток або іншої платіжної інформації Гостя.

4.10. У випадку виникнення будь-яких питань чи проблем, пов’язаних з оплатою Послуг, Гість має адресувати такі питання, або вирішувати такі проблеми напряму із Платіжною системою.

4.11. Концепт Стей має право не надавати Послуги Гостю, який не здійснив оплату Послуг.

 

Платіжні методи

 

 

 

5. Промокоди
 

5.1. Концепт Стей може надавати Гостю Промокоди.

5.2. Для того, щоб скористатися Промокодом, Гість повинен ввести його у поле «Додати промокод» на Веб-сайті перед здійсненням оплати.

5.3. Умови використання Промокодів:

 • Промокоди не можна копіювати, продавати, передавати або оприлюднювати;

 • Промокоди можуть бути визнані недійсними або скасовані Концепт Стей у будь-який час та з будь-яких підстав, або без таких підстав;

 • Промокоди не підлягають обміну чи поверненню;

 • Промокоди не відновлюються при їх втраті;

 • Промокод не обмінюється на грошові кошти чи будь-які інші блага.

 

6. Відмова у наданні Послуг
 

6.1. Концепт Стей має право відмовити Гостю у наданні Послуг (в тому числі анулювати бронювання Гостя) у наступних випадках:

 • Порушення Гостем умов цієї Угоди;

 • Надання Гостем недостовірної інформації під час Бронювання;

 • Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до порушення прав Концепт Стей, або прав третіх осіб;

 • Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до порушення чинного законодавства України;

 • Якщо дії Гостя призводять або можуть призвести до виникнення претензій з боку третіх осіб до Концепт Стей.

 

7. Повернення коштів
 

7.1. Гість має право відмовитись від отримання Послуг та зробити запит на повернення у випадках, визначених Угодою.

7.2. Для оформлення запиту на повернення коштів, Гість має надати Концепт Стей наступну інформацію та документи:

 • Прізвище, ім’я та по-батькові;

 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків;

 • Адресу реєстрації;

 • Номер банківського рахунку у форматі IBAN та номер банківської картки, з якої було здійснено оплату;

 • Скан-копію квитанції Платіжної системи, яка підтверджує оплату Послуг.

7.3. У випадку отримання запиту на повернення коштів у строк, визначений цією Угодою, надання визначених цією Угодою інформації та документів, Концепт Стей повертає кошти Гостю протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання такого запиту.

7.4. Недотримання Гостем строку, визначеного цією Угодою та/або невиконання Гостем будь-якої із умов, визначених цією Угодою є підставою для відмови у поверненні йому коштів.

 

8. Правила бронювання
 

8.1. Концепт Стей встановлює наступні правила заїзду та виїзду Гостя:

 • Заїзд: з 14:00;

 • Виїзд: до 10:00;

8.2. Гість має право анулювати Бронювання за 7 (сім) календарних днів до дати заїзду без стягнення будь-якої плати;

8.3. У випадку анулювання Бронювання Гостем менше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати заїзду або у випадку не заїзду Гостя у визначену дату, Гість зобов’язаний оплатити повну вартість Послуг.

 

9. AS IS
 

9.1. Послуги надаються Концепт Стей за принципом “як є”. Це означає, що Концепт Стей надає Послуги, а Гість отримує Послуги в тому виді, в якому вони можуть бути надані в даний час, відповідно до технічних, операційних та інших можливостей Концепт Стей і що Гість заздалегідь приймає Послуги з усіма недоліками, які проявилися одразу або можуть проявитися згодом.

9.2. Гість на має права пред’являти будь-які претензії або вимоги до Концепт Стей у зв’язку з тим, Послуги не відповідають будь-яким очікуванням чи положенням, що не зазначені в цій Угоді, або що Веб-сайт, Платіжна система чи будь-які інші сторонні та/або суміжні сервіси та послуги можуть працювати з перебоями, ненадійно або з певними помилками.


10. Відповідальність
 

10.1. Концепт Стей не несе відповідальність за:

 • Неможливість надання Послуг, з причин, що не залежать від Концепт Стей;

 • Дії будь-яких третіх осіб;

 • Будь-яку шкоду чи збитки, заподіяні не з вини Концепт Стей.

10.2. Концепт Стей несе відповідальність за порушення умов надання Послуг.

10.3. Гість несе відповідальність за:

 • Знищення чи пошкодження майна Концепт Стей;

 • Використання Засобу розміщення з порушенням умов цієї Угоди;

10.4. Концепт Стей не гарантує та не несе відповідальності за можливість чи неможливість здійснення розрахунку банківською карткою за допомогою Платіжної системи, за справність роботи Платіжної системи, за забезпечення збереження та безпеку інформації, що надається Платіжній системі Гостем для виконання платежу за допомогою банківської картки.

10.5. Концепт Стей не несе відповідальності за будь-яку матеріальну чи моральну шкоду, будь-які прямі чи непрямі збитки, які були або могли бути заподіяні Гостю внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

10.6. Гість несе відповідальність за ризик випадкового знищення та/або випадкового пошкодження майна Концепт Стей у межах вартості такого майна, або у межах вартості відновлювального ремонту такого майна. Оплата вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна має бути здійснена Гостем до моменту виїзду Гостя або протягом 1 (одного) банківського дня з дня отримання Гостем відповідної вимоги від Концепт Стей. У випадку нездійснення Гостем оплати вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна у строк, передбачений цим пунктом, Гість додатково зобов’язаний сплатити Концепт Стей штраф у розмірі 10% вартості відновлювального ремонту або знищеного з вини Гостя майна за кожні 10 календарних днів прострочення.

10.7. Незважаючи на будь-які положення, викладені в цій Угоді, Концепт Стей заявляє, а Гість приймає та погоджується, що будь-яка матеріальна відповідальність Концепт Стей буде обмежена розміром вартості Послуг, оплачених Гостем.

 

11. Збір та облік персональних даних
 

11.1. Всі особливості, що прямо чи побічно пов’язані з обробкою та захистом персональних даних Гостя визначаються Положенням про конфіденційність, що розміщується на Веб-сайті.

11.2. Здійснюючи Бронювання, Гість підтверджує що він ознайомлений та повністю згодний з Положенням про конфіденційність.

 

12. Застосування законодавства
 

12.1. До цієї Угоди та відносин Сторін, не врегульованих цією Угодою, застосовуються законодавство України та визнане в установленому порядку державою Україна міжнародне законодавство.

 

13. Внесення змін до цієї Угоди
 

13.1. Концепт Стей має право в односторонньому порядку вносити зміни або доповнення до цієї Угоди, з повідомленням Гостя або без такого, а Гість приймає таке право Концепт Стей та надає свою безвідкличну згоду на внесення Концепт Стей таких змін та доповнень.

13.2. Якщо Гість продовжує користуватися Послугами Концепт Стей це означає що він беззаперечно приймає внесені Концепт Стей зміни або доповнення.

13.3. Якщо Гість не приймає внесені Концепт Стей зміни або доповнення, він зобов’язаний оповістити про це Концепт Стей шляхом направлення письмового повідомлення на адресу Концепт Стей. У такому разі, Гість не отримує Послуги та має право на повернення коштів на умовах і в порядку, викладених цією Угодою.

 

14. Дійсність положень
 

14.1. У випадку якщо положення цієї Угоди відрізняються від положень, викладених на Веб-сайті (в тому числі, але не виключно) та/або додаткових умов Послуг, що не зазначені в цій Угоді, але зазначені на Веб-сайті, застосовуються положення, викладені на Веб-Сайті.

14.2. Якщо одне, або декілька положень цієї Угоди будуть визнані судом недійсними або нікчемними, всі інші положення зберігають юридичну силу.

bottom of page